EN
RAŠYKITE arba skambinkite +370 655 52169
Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA
 

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?
 

Šioje privatumo politikoje (toliau - Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip viešoji įstaiga „Saulės gojus“ (toliau – Įstaiga) tvarko Jūsų asmens duomenis, gautus: Įstaigai sudarant ir vykdant sutartis bei teikiant paslaugas; atliekant finansų analizę; siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą; užtikrinant turto ir asmenų apsaugą; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įstaigos ir kontrahentų – juridinių asmenų; informuojant klientus apie vaikų ugdymo veiklas, vykdant Įstaigos veiklos viešinimą; vykdant automobilių stovėjimo kontrolę; Jums lankantis interneto svetainėje https://saulesgojus.lt/ (toliau – Interneto svetainė); Jums atliekant aktyvius veiksmus Duomenų valdytojo socialinės žiniasklaidos paskyrose. 

Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Įstaiga, vadinami Duomenų subjektais

2. Apie Įstaigą

„Įstaiga“ reiškia viešąją įstaigą „Saulės gojus“, juridinio asmens kodas 300038662, buveinė adresu J. Montvilo g. 29, Grigaičių k., LT-13126 Vilniaus r., Lietuvos Respublika, duomenys apie Įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais: pareigunas@saulesgojus.lt.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įstaigos apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti ir yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Įstaiga renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įstaiga nurodytų tikslų.

4. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi teikiant / gaunant paslaugas 
 

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkymo terminas
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio švietimo paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas, el. paštas, banko sąskaitos numeris, vaiko vardas, pavardė ir asmens kodas, vaiko sveikatos duomenys BDAR 6 straipsnio 1 dalies B punktas (sutartis) 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos
Ugdymo sutarčių sudarymas ir vykdymas (mokyklos) Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas, el. paštas, banko sąskaitos numeris, vaiko vardas, pavardė ir asmens kodas, vaiko sveikatos duomenys BDAR 6 straipsnio 1 dalies B punktas (sutartis) 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos
Draudimo sutarties sudarymas Vaiko vardas, pavardė, asmens kodas BDAR 6 straipsnio 1 dalies B punktas (sutartis) 1 metus po sutarties su klientu galiojimo pabaigos

Moksleivių apskaita, el. dienyno tvarkymas

Vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), lytis, pilietybė, telefono numeris, mokymosi rezultatai, duomenys apie sveikatą BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė); g punktas (svarbus viešasis interesas - mokinių sveikatos apsauga)  Pagal Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklę


Aukščiau įvardinti duomenys yra būtini. Jų nepateikus, įstaiga negalės tinkamai vykdyti su Jumis sudarytos sutarties.
 

5. Finansų analizė

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti efektyvų bei racionalų finansų panaudojimą, Įstaiga vykdo finansų analizę. Vykdant finansų analizę Įstaiga gali tvarkyti visus Duomenų subjektų pateiktus asmens duomenis.

6. Įstaigos konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įstaigos konfidencialios informacijos apsaugą ir Įstaigos veiklos tęstinumą, Įstaiga gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekiant šių tikslų, Įstaiga tvarko tokius duomenis: elektroninio pašto adresas, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys. Tokie duomenys saugomi 3 mėnesius nuo duomenų surinkimo.

7. Turto ir asmenų apsauga

Siekiant apsaugoti Duomenų subjektų, lankytojų ir darbuotojų saugumą, rinkti Įrodymus apie pažeidimus, apginti savo teises, Įstaiga vykdo vaizdo stebėjimą. Vykdant vaizdo stebėjimą Įstaiga tvarko šiuos asmens duomenis: atvaizdas, judėjimo trajektorija, asmenų turimi daiktai. Duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir saugomi 14 dienų.

8. Įstaigos sutarčių su tiekėjais juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įstaigos sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymą, Įstaiga tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys. Šie duomenys saugomi 4 metus.

9. Klientų informavimas apie vaikų ugdymo veiklas, Įstaigos veiklos viešinimas

Siekiant informuoti Klientus apie vaikų ugdymo veiklas bei viešinti Įstaigos veiklą, su duomenų subjektų sutikimu Įstaiga turi teisę talpinti atvaizdus ar vaizdo medžiagą socialinės žiniasklaidos tinklo paskyrose ir Interneto svetainėje. Jūsų duomenys šiuo tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo.

10. Automobilių stovėjimo kontrolė

Siekiant užtikrinti automobilių statymo kontrolę bei laisvas parkavimo vietas ir galimybę Tėvams / globėjams pasistatyti automobilį atvežant arba pasiimant vaikus, duomenis pateikusių asmenų sutikimu Įstaiga išduoda leidimus statyti automobilius Įstaigos teritorijoje. Šiuo tikslu Įstaiga tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, automobilio valstybinis numeris. Jūsų duomenys šiuo tikslu bus tvarkomi 14 dienų nuo leidimo statyti automobilį galiojimo pabaigos.

11. Susisiekite su mumis

Su Įstaiga galite susisiekti telefonu arba el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y., vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą. Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti. 

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

12. Interneto svetainė

Administravimo ir funkcionalumo užtikrinimo Interneto svetainėje tikslais su duomenų subjektų sutikimu yra naudojami slapukai.

12.1. Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį su Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi, užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA.

(a) Būtini slapukai
Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas.

(b) Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai
Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę, ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

(c) Funkciniai slapukai
Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

13. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. 

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis. 

14. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, iš savo sutarčių kontrahentų.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančios įmonės, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. 

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus: 

  • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
  • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
  • ketinant parduoti Įstaigos veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
  • pardavus Įstaigos veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims. 

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims. 

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

15. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

16. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Įstaiga nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautą prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įstaiga atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

16.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

16.2. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. 

16.3. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

(d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
(e) Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

16.4. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

17. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

18. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas(-a) mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

19. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką, prašome pranešti apie tai 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.
 

Atnaujinta 2020-09-23