EN
RAŠYKITE arba skambinkite +370 655 52169
Mokykla

Pradinė mokykla

 

Mes žinome, kad iškaltos žinios gyvena trumpą gyvenimą, o tai, kas patirta širdimi ir išbandyta ranka, lieka ilgam. Žinių ilgaamžiškumas ir tęstinumas - kokybiško ugdymo elementai, kuriuos siekiame užtikrinti "Saulės gojuje".

 

JTO įvardija 17 darnaus vystymosi tikslų, kuriuos numatytų įgyvendinti iki 2030 m. Vienas jų – kokybiškas ugdymas (angl. Quality Education), kuriuo siekiama užtikrinti visiems prieinamą kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

 

Kokybiškas ugdymas mums svarbus nuo pat ankstyvojo vaiko amžiaus. Pradinės mokyklos lankymo tarpsnis – tai laikas, kai vaikas įgyja mokymosi įrankius ir pradeda atrasti savo stiprybes. Mokykloje su pradinukais dirbantys mokytojai vienija savo išmintį ir gebėjimus, kad rastų geriausią būdą, kaip padėti vaikams pasiruošti nuolat kintančios dabarties ir nenuspėjamos ateities iššūkiams.

Pagrindinė mokykla (5-10 klasės)

 

Gyventi - tai mokytis. Nemokome vaiko - padedame jam mokytis, nes siekiame, kad jis užaugtų žmogumi, jaučiančiu nenumalšinamą norą Gyventi.

 

Ties pagrindinės mokyklos slenksčiu vaikas pradeda ieškoti savo tapatybės. Esame įsitikinę, kad geros mokyklos priedermė – padėti jam rasti įtraukiančią veiklos tėkmę (angl. flow), leidžiančią išgyventi saviraiškos džiaugsmą ir patirti sėkmę.  

 

Mūsų pagrindinė mokykla yra nuosekli pradinės mokyklos tąsa, kurioje taikomi tie patys ugdymo principai. Mokyklos tikslas – vaiko tradicinį mokymą (angl. teacher-centred instruction) paversti jo paties atsakingai prisiimamu savivaldžiu mokymusi (angl. self-directed learning).

 

Pagrindinėje mokykloje (5-10 kl.) ugdymo procesas organizuojamas ir ugdymo turinys įgyvendinamas remiantis trimis darbo formomis: auditorinis mokymasis, seminarai ir savarankiškas darbas. Ugdymosi sėkmės siekiama moksleivio savistebėseną ir savikontrolę derinant su mokytojo mentoriaus stebėsena ir konsultavimu.   
 

Užsienio kalbos

 

Pradinėje mokykloje intensyviai mokomasi anglų kalbos siekiant, kad ji taptų antrąja darbo kalba pagrindinės mokyklos pakopoje. Anglų kalba mokykloje tampa vienvalde valdove kiekvieną trečiadienį (English Wednesday), ji intensyviai vartojama bendraujant su mokytojais už klasės ribų, „Ryto ratuose“, „Pažinimo ratuose“, „Mokymosi laboratorijose“, „firmose“ ir net šventėse. O ir mieste sutiktas anglų k. mokytojas su moksleiviu kalbės tik anglų kalba.

 

Pagrindinėje mokykloje anglų k. tampa pirmąja užsienio ir antrąja darbo kalba. Jai skiriamos 5 savaitinės pamokos. Dalis auditorinių užsiėmimų vyksta anglų kalba, taikant IDKM (CLIL) principus.

 

Nuo 5 klasės moksleiviai renkasi antrąją užsienio kalbą (vokiečių, prancūzų arba ispanų).    
 

Neformalusis ugdymas

 

Neformalusis ugdymas "Saulės gojuje" organizuojamas dviem būdais:

 

 • įtraukiant užsiėmimus į pamokų tvarkaraštį (teatras (1-4 kl.), šachmatai (1-4 kl.), robotika (priešmokyklinė kl., 1-2 kl.), kompiuterinis raštingumas (3-4 kl.);
 • pamokoms pasibaigus - už papildomą mokestį (keramika, įvairių stilių šokiai, teatro studija, sąmoningumo ir savęs pažinimo (angl. mindfulness) užsiėmimai, prancūzų k., šachmatai, aikido, aerobinė gimnastika, akrobatika ir kt.).

Švietimo specialistų pagalba

 

Pedagoginę pagalbą mokykloje teikia logopedas, spec. pedagogas, psichologas, soc. pedagogas. Ši pagalba moksleiviams teikiama pagal įstaigos patvirtintą specialiosios pagalbos teikimo tvarką, su kuria supažindinama kiekviena mūsų mokyklą pasirinkusi šeima.

Praktinė informacija

 

MAITINIMAS
 

Mūsų įstaigos virtuvėje kasdien ruošiamas šviežias, sveikas ir subalansuotas maistas. Labai atidžiai pasirenkame maisto produktus, iš kurių gaminame maistą. Vaikų racione ribojami saldūs užkandžiai, draudžiami saldinti gazuoti gėrimai, minimizuotas cukraus ir druskos kiekis. Vaikams vietoje gaminami pusryčiai, pietūs, antrieji pietūs ir pavakariai. Jie kasdien valgo šviežius vaisius ir daržoves ir geria daug vandens. Į mūsų valgiaraštį yra įtraukti patiekalai vegetarams, veganams, gliuteno ir laktozės netoleruojantiems vaikams.

 

PRIĖMIMAS
 

Vaikai į mūsų mokyklą priimami pagal įstaigos nustatytą procedūrą, kuri laikoma baigta tėvams sumokėjus visus su vaiko priėmimu susijusius mokesčius ir pasirašius ugdymo sutartį.

 

Dėl susitikimo su mokyklos administracija tartis:

 • Tel.: + 370 688 00890 arba el. p.: pradine@saulesgojus.lt (priėmimas į pradinę mokyklą)
 • Tel.: + 370 680 25120 arba el. p.: pagrindine@saulesgojus.lt (priėmimas į pagrindinę mokyklą)

MOKESČIAI
 

Mokestis mėnesiui už ugdymo ir priežiūros paslaugas 2024-2025 m. m.:

735 EUR pradinėje mokykloje (10 mokėjimų per metus)*

790 EUR pagrindinėje mokykloje (10 mokėjimų per metus)*

*Taikoma 10 proc. ugdymo mokesčio nuolaida už antrąjį, 15 proc. nuolaida – už trečiąjį ir paskesnius žemesnę ugdymo pakopą lankančius tos pačios šeimos vaikus.

 

Į mokestį įskaičiuota:

 • ugdymas pagal ŠMM patvirtintas Bendrąsias pradinio arba pagrindinio ugdymo programas
 • anglų kalba kasdien (pagal CLIL ir „pasinėrimo į kalbą“ metodus)
 • antroji užsienio kalba (nuo 5 kl.)
 • ugdymo planą papildantys mokomieji užsiėmimai (robotika, kompiuterinio raštingumo pamokos, šachmatai, aikido, teatras ir kt.) pradinėje mokykloje
 • aikido vaikų dienos stovykla (birželio paskutinę savaitę)
 • specialiųjų pedagogų pagalba (teikiama mokyklos nustatyta tvarka)
 • mokinių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
 • po pamokų mokykloje pasiliekančių mokinių priežiūra (pradinio ugdymo pakopoje)

Priėmimo mokestis – 350 EUR (pradinė mokykla) / 350 EUR (pagrindinė mokykla). Tai vienkartinis ir negrąžinamas mokestis, mokamas priimant vaiką į mokyklą.

 

Ugdymo priemonių mokestis – 300 EUR (pradinė mokykla) / 400 EUR (pagrindinė mokykla). Tai vienkartinis metinis mokestis, taikomas  už ugdymo priemones: e-dienyną, vadovėlius, pratybas, dailės priemones, licencijuotų bei autorių teisėmis apsaugotų priemonių (vaizdo, garso ir pan.) naudojimą, ekskursijas ir edukacines programas Vilniuje (išvykų po Lietuvą ir į užsienį mokesčiai derinami atskirai).

 

Mokestis už maitinimą – 9,50 EUR dienai. Mokestis apskaičiuojamas mėnesio pabaigoje pagal vaiko lankytas dienas. Mokestis renkamas už mokyklos virtuvėje šviežiai gaminamus pusryčius, pietus, antruosius pietus ir pavakarius bei visos dienos metu vaikams laisvai prieinamus vaisius ir geriamąįj vandenį. Šis mokestis galioja ir už maitinimą pagal specifinį valgiaraštį – vaikams, alergiškiems tam tikriems maisto produktams bei vegetarams. 

 

Mokesčiai už papildomus pasirenkamuosius užsiėmimus / būrelius prieš arba po pamokų mokami pagal susitarimą su atitinkamą užsiėmimą vedančiu pedagogu.